Provozní řád školní jídelny

Naše školní jídelna vaří denně průměrně 1200 obědů. Připravujeme stravu pro děti mateřských škol, základních škol a pro důchodce (externí strávníky). To vše připravuje kolektiv deseti kuchařek, vedoucí ŠJ a stravenkářky.

Kontakt

vedoucí - Jarmila Rozehnalová tel: 548 422 758
stravovací referentka - p. Zejdová tel: 548 422 759

Úřední hodiny

pondělí až pátek 7.30 - 8.00 a 11.00 - 13.30

O prázdninách ve školním roce (podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonoční, případně den volna pro žáky) nejsou úřední hodiny. O letních prázdninách (1. 7. – 31. 8.) jsou úřední hodiny kanceláře školní jídelny zveřejněny na internetových stránkách školy v aktualitách.

Nabídka naší kuchyně:

 1. Pro žáky ZŠ:
  • přesnídávky (čerstvé pečivo, pomazánky, jogurty, pudinky, ovoce a pití)
  • obědy (výběr ze dvou hlavních jídel)
  • bezlepková dieta
 2. Pro děti mateřských škol:
  • celodenní strava (přesnídávka, oběd, svačina)
 3. Pro důchodce ( externí strávníky ):
  • nabízíme výdej stravy (obědů) do jídlonosičů

Ceník jídel od 1. 1. 2015:
MŠ celodenní strava pro 3 - 6. leté děti40,- Kč
MŠ celodenní strava pro 7. leté děti44,- Kč
ZŠ obědy pro žáky 7 - 10. leté25,- Kč,dieta 28,- Kč
obědy pro žáky 11 - 14. leté27,- Kč,dieta 30,- Kč
obědy pro žáky 15. leté a starší29,- Kč,dieta 32,- Kč
přednídávka pro žáky ZŠ15,- Kč
obědy pro cizí strávníky (jídlonosiče)57,- Kč


Přihlašování a odhlašování stravování

Odhlásit nebo přihlásit strávníka ke stravování je možné den předem nejpozději do 12.00 hod.
Při odhlašování stravy je nutné uvést:
školu, třídu, jméno, začátek a konec období na které chcete oběd odhlásit.
Stravu není možné odhlašovat zpětně. Pokud strávník onemocní náhle, mohou si rodiče vyzvednout oběd do jídlonosičů pouze 1. den nemoci a to mezi 11.00 hod. - 11.45 hod.

Odhlašování stravy pomocí SMS zprávy

Tel.číslo: 737 206 697
Zařízení: 0220
Uživatel: (většinou příjmení)
Heslo: (většinou jméno nebo v. s.)
Odhlášení značíme velkým písmenem O (nikoliv číslem 0 ) + datum, které chcete odhlásit
Uživatel+heslo (je totožné s internetovým objednáváním)
Příklad 1: 0220,Novak,Jan,O6 (chcete-li odhlásit 6.den v měsíci)
Příklad 2: 0220,novak,jan, O6-11 ( chcete-li odhlásit 6. až 11 den v měsíci)
SMS v tomto tvaru včetně interpunkce zašlete na číslo 737 206 697
SMS zprávy zadávejte bez diakritiky, pokud máte aktivované přihlašovací údaje na objednávání obědů přes internet s diakritikou, požádejte školní jídelnu o změnu přihlašovacích údajů.

Nárok na zvýhodněnou cenu stravy, tj. pouze za cenu potravin, má strávník pouze 1. den neplánované nepřítomnosti ve škole nebo školském zařízení (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování § 4, odst. 9)
Pokud tedy zákonný zástupce svoje dítě řádně neodhlásí ze stravování, dítě si stravu neodebere, ale školní jídelna ji připraví, bude zákonný zástupce povinen uhradit veškeré náklady na přípravu stravy (tj. včetně osobních a věcných nákladů)
V situaci, kdy se nevyučuje z důvodu prázdnin nebo ředitelského volna a družina i školní jídelna jsou v provozu, mohou se žáci navštěvující družinu stravovat ve školní jídelně, ale v souladu se zákonem 561/2004 rovněž za plnou nedotovanou cenu.

Způsob platby:

BANKOVNÍ ÚČET - INKASO - V bance zadat souhlas k inkasu pro ŠJ Blažkova 9,
číslo účtu Komerční banka: 10006-55138621/0100 + variabilní symbol, (každý strávník má jiný) - zadá školní jídelna.
Doložit písemné potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem do kanceláře ŠJ.

Rodiče, kteří nevlastní účet, se dohodnou na platbách individuálně se stravovací referentkou.

Pokud nemá strávník dopředu uhrazené obědy, nebude stravován.

Stravné se vrací při ukončení docházky a pouze v hotovosti nebo na účet.
Všechny změny je nutno nahlásit do kanceláře školní jídelny.

Upozornění školní kuchyně - zrušení sběrného sporožirového účtu

Od 1. 5. 2017 se ruší sběrný sporožirový účet číslo 0100123411/0800 u České spořitelny.

Upozorňujeme rodiče žáků, kteří hradí stravné z výše uvedeného sporožirového účtu, aby si změnili číslo účtu příjemce na účet 10006-55138621/0100.

Splatnost stravného bude ve dnech od 17. do 19. v měsíci (pouze prosinec kolem 14.)

Poté co si změníte číslo účtu, dejte nám tuto skutečnost na vědomí prostřednictvím mailu na adresu: zejdova(zavinac)zsblazkova.cz a tam napište:
         - číslo Vašeho účtu
         - jméno dítěte
         - od kdy si můžeme strhávat peníze z Vašeho účtu.

Upozorňujeme, že 25. 4. 2017 si účet číslo 0100123411/0800 u České spořitelny strhne stravné naposledy. Po tomto datu bude účet zrušen a nebude provádět inkasa.

Děkujeme za pochopení.

Jarmila Rozehnalová (vedoucí školní kuchyně)

Provoz školní jídelny

Do jídelny chodí žáci od 11.40 do 14.00 hod. V jídelně je vždy přítomen učitelský dozor a žáci dbají jeho pokynů. Výdej stravy se provádí po projetí čipové karty snímačem, který je u vydávacího okénka. Bez čipové karty nebude strávníkovi oběd vydán.
Náhradní stravenky se vydávají pouze v době 9.40 - 9.50 hod. a 12.30 - 13.30 hod.
Cena karty : 35,- Kč
Cena čipu : 115,- Kč

Důležité upozornění!

V případě, že děti nebudou mít do 28. dne v měsíci zaplacené obědy na další měsíc, případně nepředloží potvrzení o zaplacení, nebude jim 1. den následujícího měsíce oběd vydán!

Plné znění PROVOZNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY najdete zde.

Jídelníček na červen 2017:

Jídelníček na týden: 5. 6. - 9. 6.

Jídelníček ZŠ
Jídelníček MŠ
Jídelníček Zemědělská
Jídelníček cizí strávníci

Jídelníček na týden: 12. 6. - 16. 6.

Jídelníček ZŠ
Jídelníček MŠ
Jídelníček Zemědělská
Jídelníček cizí strávníci

Jídelníček na týden: 19. 6. - 23. 6.

Jídelníček ZŠ
Jídelníček MŠ
Jídelníček Zemědělská
Jídelníček cizí strávníci

 

2003-07-29 © ZŠ Blažkova