Termíny přijímacích zkoušek ve školním roce 2023/2024

Webové stránky k přijímacímu řízení

www.prihlaskynastredni.cz

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Došlo ke spuštění webových stránek. Tyto stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí, a to jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak pro základní a střední školy.

8. 1. 2024


Potvrzení účasti v soutěžích, olympiádách atd.

Upozorňujeme rodiče, že potvrzovat budeme pouze účast v městských (okresních), krajských a národních kolech.

8. 1. 2024


Aktuální informace k přijímacím zkouškám na SŠ

MŠMT zveřejňuje na svých webových stránkách informace k právní úpravě přijímacího řízení, zejména tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace týkající se přijímacího řízení. Všechny potřebné informace naleznete zde

1. 11. 2023


TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 12. dubna 2024
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 16. dubna 2024
  2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 15. dubna 2024
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 17. dubna 2024

  1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
 • pro všechny obory vzdělání na 29. dubna 2024
  2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
 • pro všechny obory vzdělání na 30. dubna 2024.

  12. 9. 2023


 • Důležité odkazy

  www.atlasskolstvi.cz
  www.msmt.cz
  https://portal.mpsv.cz
  www.infoabsolvent.cz

  Další informace

  Veškeré informace budou rodičům předány na lednové informativní schůzce s výchovnou poradkyní.

  Existuje možnost využít kariérového poradenství na PPP Brno

  • rodiče se musí objednat a vyplnit žádost
  • škole vyplní školní dotazník
  • I. fáze - skupinová, II. fáze - individuální


  Konzultační hodiny výchovné poradkyně
  středa 7.00 - 7.45 nebo po telefonické domluvě

  Náplň práce výchovné poradkyně

  Hlavní náplní práce výchovné poradkyně je pomoc dětem s výchovnými a vzdělávacími problémy, spolupracovat s učiteli a rodiči žáků, pedagogicko-psychologickými poradnami, poskytovat poradenskou činnost při volbě povolání, zprostředkovávat distribuci materiálů o SŠ, informovat o termínech přijímacího řízení a konzultovat situaci s metodičkou prevence. Cílem je vytvoření příznivé atmosféry ve třídách a spokojenost dětí ve škole.