Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

Zápisní lístek

Zápisní lístek si můžete stáhnout zde.


Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9, p. o. ve dnech 11. 4. a 12. 4. 2024 v čase 15:00–18:00 hodin.

Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 2. 4. 2024 v 9:00, 10:00 a 11:00 hodin.

Po telefonické domluvě na tel.: 548 422 742 je možné se domluvit jak na prohlídce školy, tak i na individuálním termínu zápisu.

Všechny informace k zápisu do prvních tříd najdete na zapisdozs.brno.cz.


Odklad povinné školní docházky

Zákonní zástupci mají možnost podat žádost o odklad povinné školní docházky.
K žádosti musí být přiloženo vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a praktického lékaře.


Desatero pro rodiče předškoláka

Školní zralost