Školní družina

Provoz naší školní družiny začíná v 6.30 a končí v 16.30 hodin. Paní vychovatelky se mohou dětem věnovat ve dvou pěkně zařízených hernách a třídách. Všechny děti mají k dispozici různé hry, karty a hračky, které každým rokem doplňujeme podle potřeby.

Velkému zájmu se těší ranní družina, do které dochází děti nejen podle potřeby rodiny, ale i z vlastního zájmu. Každý si zde najde svou oblíbenou činnost - cvičení, zpěv, stolní hry, modelování z plastelíny, četba z dětských časopisů, karty, práce s papírem, ....

V odpolední družině probíhají ve všech odděleních střídavě různé zájmové činnosti, zaměřené na potřeby a zájmy dětí.

Od 13.45 do 15.00 chodí všechny děti na pravidelné vycházky do přírody. K dispozici je i hřiště, kde probíhají různé sportovní aktivity.

Vždy jednou za měsíc pořádáme celodružinovou akci. Děti se nejen dobře pobaví, ale porovnají si i své schopnosti a znalosti v různých soutěžích.

Zde se můžete podívat na VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY.


Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny - platná od 20. 5. 2015

 1. Přednostně jsou přijímání žáci 1., 2., a 3. ročníku v rámci zápisu do ŠD
 2. V případě volné kapacity budou do ŠD přijati žáci 4. ročníků dle následujících pravidel:
  1. V termínu zápisu do ŠD odevzdají zákonní zástupci zápisový lístek
  2. Zaměstnanost rodičů (přednost mají děti zaměstnaných rodičů nebo OSVČ
  3. Přednost mají mladší žáci před staršími
  4. Bod b) c) platí v případě, je-li přijímán omezený počet pro naplnění kapacity 240 žáků
  5. Žáci zákonných zástupců, kteří jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené budou přijímání v případě nenaplněné kapacity ŠD. Při nezbytnosti uvolnit místo, ukončíme na výzvu vedoucí vychovatelky docházku žáka do ŠD
  6. Umístění do ŠD není nárokové


Plánované akce ve školním roce 2020/2021:

  Plánované družinové akce

 • Malování na chodníku
 • Družinový čtyřboj
 • SuperStar
 • Čertovská diskotéka
 • Výtvarná soutěž
 • Karneval
 • Pexesiáda
 • Puzzliáda
 • Pozadu
 • Dopravně - vědomostní soutěž


Výtvarná soutěž v ŠD

Poslední celodružinová akce v tomto roce byla v duchu "Malujeme Vánoce". Děti se chopily pastelek, voskovek, progres a pustily se do malování. Vánoční stromečky, dárky, rybičky - fantazie jela na plný plyn. To, že se nás sešlo 143, hovoří za vše. Všichni se snažili, ale vyhrát může z každého oddělení jenom jeden.

Vítězové:
1. Oddělení – Andrejka Hanyšová
2. Oddělení – Barča Čechová
3. Oddělení – Sofie Kašparová
4. Oddělení – Laura Jandlová
5. Oddělení – Viktorka Janíčková
6. Oddělení – Šimon Hlávka
7. Oddělení – Eliška Červinková
8. Oddělení – Vendulka Hlávková

Na fotky z akce se můžete podívat zde.


Malování na chodníku v ŠD

Také letos startujeme školní rok malováním na chodníku. "Nejlepší zážitek z prázdnin" tak znělo téma. Většina dětí trávila letos prázdniny u nás v Česku a to by bylo, aby se nedalo prožít spoustu dobrodružství. Výpravy do hor, bazény, ZOO, chalupy u babiček a dědečků na zahradě. Malovali jsme všichni samostatně po odděleních. Celkem 104 účastníků. Za namalované obrázky si naši malíři odnesli sladkou odměnu. No a vítězové ještě něco navíc.

Vítězové:
1. Oddělení – Martin Rolinc
2. Oddělení – Barča Čechová
3. Oddělení – Ellen Riederová
4. Oddělení – Sofie Chmelařová
5. Oddělení – Hiro Krautschneider
6. Oddělení – Jindřich Čech
7. Oddělení – Adam Grebeň
8. Oddělení – Vendula Hlávková

Na fotky z akce se můžete podívat zde.